07/12/2021 23:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu tặng Quỳnh Lưu nhiếp doãn
留贈瓊瑠攝尹

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/06/2016 08:52

 

Nguyên tác

琴堂今日拜新恩,
人去人來酒半樽。
百里丞宣君命重,
斯州醇秀古風存。
政如欲告嫌無狀,
道苟相同在不言。
留別豈須締雪爪,
山風海月帯村村。

Phiên âm

Cầm đường kim nhật bái tân ân,
Nhân khứ nhân lai tửu bán tôn.
Bách lý thừa tuyên quân mệnh trọng,
Tư châu thuần tú cổ phong tồn.
Chính như dục cáo hiềm vô trạng,
Đạo cẩu tương đồng tại bất ngôn.
Lưu biệt khởi tu đề tuyết trảo[1],
Sơn phong hải nguyệt đới thôn thôn.

Dịch nghĩa

Công đường treo đàn, hôm nay bái nhận ơn mới
Lưng rượu tiễn người đi, đón người đến
Trăm dặm trị nhậm, trách nhiệm ông là nặng
Châu này thuần hậu, phong tục cổ vẫn còn
Về chính sự cũng muốn cáo lại, hiềm không còn sự trạng gì
Đạo nếu đã tương đồng là ở chỗ không nói thành lời
Lưu biệt cần gì phải để lại dấu vết
Gió núi, trăng biển trải khắp xóm thôn

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Công đường đàn dạo, mới ơn soi,
Tống cựu nghinh tân, chén rượu mời.
Trăm dặm lo toan, việc bác nặng,
Một châu thuần hậu, nếp xưa rồi.
Quan không công trạng, lấy gì cáo,
Đạo đã tương đồng, chẳng ở lời.
Lưu biệt há cần lưu dấu tích,
Đầy miền gió núi, lộng trăng khơi.
Bài này làm vào năm 1838 khi tác giả đang làm tri huyện Quỳnh Lưu được điều về làm Ngự sử (Lễ khoa Cấp sự trung).

Nguồn: Đông Dương thi văn tuyển, Vũ Phạm Khải, NXB Khoa học xã hội, 1991
[1] Rút gọn từ thành ngữ "tuyết nê bồng trảo" (móng chân chim hồng trên bùn tuyết), ý nói mọi việc diễn ra đều lưu dấu tích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Lưu tặng Quỳnh Lưu nhiếp doãn