21/05/2024 01:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử Vũ Kim Lăng ký Hồng Kiều thi kỳ 4
子羽金陵寄紅橋詩其四

Tác giả: Lâm Hồng - 林鴻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2008 19:38

 

Nguyên tác

春衫初試淡紅綃,
寶鳳搔頭玉步搖。
長記看燈三五夜,
七香車子度紅橋。

Phiên âm

Xuân sam sơ thí đạm hồng tiêu,
Bảo phượng tao đầu ngọc bộ diêu.
Trường ký khán đăng tam ngũ dạ,
Thất hương xa tử độ Hồng Kiều.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Áo xuân mới thử lụa phai màu
Bảo phượng bước rung ngọc dắt dầu
Nhớ mãi ngắm đèn ba bốn tối
Bảy hương xe chở vượt Hồng Kiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Hồng » Tử Vũ Kim Lăng ký Hồng Kiều thi kỳ 4