25/01/2022 16:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa bưởi

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2020 08:00

 

Chưa đến giêng hai - mưa đã xuân
Một chùm bông bưởi trắng thanh tân
Tình yêu rạo rực đơm hoa sớm
Hay chính thời gian muộn chuyển vần
Nguồn: Nét hoa văn (thơ), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Hoa bưởi