26/05/2024 12:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thắp hương 2

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 13:46

 

Xin trở lại
Xua quỷ trong đầu con
Rời xa ý nghĩ

Xin cho giấc ngủ con
Mọc đoá sen vàng

Xin rủ hào quang mái che
Xin đôi hạt mưa gió mát
Xin sạch nước
Xin trời quang
Xin những bữa cơm trở lại bình thường

Ta cho được gì
Khi cũng đang đi tìm
Hãy rời ta
Như vươn khỏi mặt đất

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Hưng » Thắp hương 2