14/07/2020 06:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giao mùa

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 15/12/2008 18:19

 

Mới thôi, ba tháng đã qua
Đã nguôi lửa phượng, đã nhoà tiếng ve
Em lắng nghe gót thu về
Hình như xanh lắm vòm me sân trường

Chín mươi ngày khẳm nhớ thương
Bao nhiêu chuyện... chật sân trường sáng nay
Niềm vui ăm ắp vòng tay
Em lên lớp mới, hồn đầy tiếng chim...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Giao mùa