13/04/2021 23:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đệ tam hồi

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 03/06/2014 12:50

 

Trông lối thiên thai rõ cuối tường
Lam kiều nào đã nện chày sương
Chén hà nặng cả nguyền non nước
Vầng nguyệt soi riêng dạ đá vàng
Kìa ấy cũng mừng duyên giải cấu
Dám đâu mà học thói Thôi Trương
Mới hay đoan chính cho vào bậc
Sàm sỡ như ai để chán chường
Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Đệ tam hồi