21/08/2022 01:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá đừng

Tác giả: Hiền Phương

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 17/11/2010 07:22

 

Giá đừng
... có chuyện bỗng dưng
Giá đừng xa nhớ
Giá đừng gần thương
Giá thanh thản được như thường
Giá trời đất chẳng khôn lường nắng mưa
Giá đừng lầm lỡ một xưa
Để trăm nay cứ dư thừa khổ đau

Giá mình đừng thấm vào nhau
Giá đừng phải đợi đò sau
Giá đừng...
Nguồn: Báo Người Hà Nội số 12 ngày 21/03/2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hiền Phương » Giá đừng