09/12/2021 00:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Vương tư trực
送王司直

Tác giả: Hoàng Phủ Nhiễm - 皇甫冉

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/02/2014 14:44

 

Nguyên tác

西塞雲山遠,
東風道路長。
人心勝潮水,
相送過潯陽。

Phiên âm

Tây Tái[1] vân sơn viễn,
Đông phong đạo lộ trường.
Nhân tâm thắng triều thuỷ,
Tương tống quá Tầm Dương[2].

Dịch nghĩa

Mây trên núi Tây Tái thấy xa xa,
Gió xuân thổi trên đường dài ông đi.
Lòng tôi như dòng nước,
Tiễn ông nơi bến sông Tầm Dương.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây non Tây mờ xa trông thấy
Gió xuân căng buồm đẩy thuyền đi
Lòng tôi dòng nước khác gì
Tầm Dương bến tiễn ông đi an bình
Tác giả bài này có bản chép là Lưu Trường Khanh, lại có bản ghi là của Hoàng Phủ Tăng. Vương tư trực thân thế không rõ.

[1] Núi nay trong huyện Đại Dã, tỉnh Hồ Bắc, núi chạy tới bờ sông Trường Giang.
[2] Sông nay ở phía bắc thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, chảy vào Trường Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Nhiễm » Tống Vương tư trực