16/08/2022 07:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩnh ngộ lạc - Nguyên tiêu
永遇樂-元宵

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 01/02/2008 15:08

 

Nguyên tác

落日熔金,
暮雲合璧,
人在何處?
染柳煙濃,
吹梅笛怨,
春意知幾許?
元宵佳節,
融合天氣,
次第豈無風雨?
來相召、
香車寶馬,
謝他酒朋詩侶。

中州盛日,
閨門多暇,
記得偏重三五。
鋪翠冠兒,
撚金雪柳,
簇帶爭濟楚。
如今憔悴,
風鬟霧鬢,
怕見夜間出去。
不如向簾兒底下,
聽人笑語。

Phiên âm

Lạc nhật dung kim,
Mộ vân hợp bích,
Nhân[1] tại hà xứ?
Nhiễm liễu yên nùng,
Xuy mai địch oán,
Xuân ý tri kỷ hứa?
Nguyên tiêu giai tiết,
Dung hợp thiên khí,
Thứ đệ khởi vô phong vũ?
Lai tương triệu,
Hương xa bảo mã,
Tạ tha tửu bằng thi lữ.

Trung châu thịnh nhật,
Khuê môn đa hạ,
Ký đắc thiên trọng tam ngũ.
Phô thuý quan nhi,
Nhiên kim tuyết liễu,
Thốc đới tranh tế sở.
Như kim tiều tuỵ,
Phong hoàn vụ mấn,
Phạ kiến dạ gian xuất khứ.
Bất như hướng liêm nhi để hạ,
Thính nhân tiếu ngữ.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Trời lặn vàng nung,
Mây chiều ngọc ghép,
Nơi đâu người ở?
Liễu nhuộm khói nồng,
Mai hờn sáo thổi,
Ý xuân chừng bao nả?
Tiết đẹp nguyên tiêu,
Khí trời trong mát,
Đã chắc gì không mưa gió.
Khách đến mời,
Xe hương ngựa quý,
Bạn rượu thơ xin từ tạ.

Kinh đô thời thịnh,
Buồng the nhàn rỗi,
Đêm này biết bao ghi nhớ.
Mũ ngọc lung linh,
Quấn vàng cành liễu,
Đầy đầu trâm lược đỡ.
Giờ đây tiều tuỵ,
Tóc bụi gió sương,
Đêm dạo ra chơi e sợ.
Chi bằng quấn nấp dưới rèm thưa,
Mặc ai vui thú.
Bài này được tác giả làm vào những năm cuối đời, khi đã sống ở miền nam, thường nhớ về chuyện cũ ở Biện Kinh.

Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Ý chỉ chồng bà đã mất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Vĩnh ngộ lạc - Nguyên tiêu