23/04/2024 12:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục y 4
綠衣 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:58

 

Nguyên tác

絺兮绤兮,
凄其以風。
我思古人,
實獲我心。

Phiên âm

Si hề khích hề!
Thê kỳ dĩ phâm (phong).
Ngã tư cổ nhân,
Thực hoạch ngã tâm.

Dịch nghĩa

Vải mịn vải thô,
Lạnh lẽo vì gió thổi.
Em nhớ lại người xưa (đã khéo xử sự).
Thật đã được lòng em mong muốn vậy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Vải thô vải mịn che thân,
Tái tê gió lạnh, xót phần đắng cay.
Nhớ người xưa khéo xử thay!
Thật là thích hợp lòng này câu mong.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

the: gió lạnh.
si: vải mịn.
khích: vải thô. Vải mịn vải thô mà gặp gió lạnh, như em đã quá thời, đã già mà bị bỏ rơi vậy (vải mịn, vải thô để mặc trong nhà mùa nóng, chớ mặc trong mùa gió lạnh thì không hợp thời, cũng như em đã quá thời xuân trẻ, không còn hợp với chàng, chàng mới phụ rẫy). Cho nên em mới nhớ lại người xưa đã khéo xử sự việc này, thật đã hiểu trước được lòng emmong muốn vậy (người xưa như bà Thái Tự kh6ong ghen tuông, em cũng bắt chước theo cho hợp với lòng em vậy).

Việc của nàng Trang Khương thấy chép ở truyện Xuân Thu. Còn bài thơ này thì không thể khảo xét rõ được, chỉ đành giải theo thuyết của bài tự vậy. Ba thiên sau cũng đồng như thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Lục y 4