29/11/2020 01:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp hứng
雜興

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 17:28

 

Nguyên tác

拾得紅蓮好袖回,
芳心全未向人開。
祗應含笑孤吟客,
何事三年一度來。

Phiên âm

Thập đắc hồng liên hảo tụ hồi,
Phương tâm toàn vị hướng nhân khai.
Chi ưng hàm tiếu cô ngâm khách,
Hà sự tam niên nhất độ lai.

Dịch nghĩa

Hái được sen hồng khéo đưa vào tay áo mang về,
Nhị thơm vẫn chưa nở cho người thưởng thức.
Chỉ hàm tiếu trước khách thơ đơn chiếc,
Tại sao ba năm mới tới một lần?

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Hái được sen hồng ủ cánh tay,
Nụ hồng chưa hé nở cho ai.
Mỉm cười riêng khách thơ đơn lẻ,
Hà cớ ba năm một độ thôi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Tạp hứng