28/01/2022 15:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến trường

Tác giả: Thanh Hào - Nguyễn Văn Hào

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2014 07:02

 

Tinh mơ em thức dậy
Rửa mặt rồi đến trường
Em bước vội trên đường
Núi dăng hàng trước mặt

Sương trắng viền quanh núi
Như một chiếc khăn bông
- Ồ, núi ngủ lười không!
Giờ mới đang rửa mặt…
Nguồn: Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục, 1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Hào » Đến trường