25/01/2021 14:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá em

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 09/06/2009 04:33

 

Có phải vì quá em
Đứng ngồi
              anh vẫn em đôi mặt
Đứng ngồi
              anh vẫn bặt em xa
Từng thớ thịt
Anh sống em trọn hẹn
Chỉ bóng anh
                   ò e
                      xe Văn Điển
                                        một mình
Anh vẫn hôm em
Phố đời đông động
Cửa đèn
          môi men má nắng
Trời mênh chim
Tu huýt yêu
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Quá em