18/06/2021 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh núi An Lão

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 08:54

 

Mặt nước mênh mông nổi một hòn,
Núi già nhưng tiếng vẫn còn non,[1]
Mảnh cây thưa thớt đầu như trọc,
Ghềnh đá long lay ngấn chửa mòn.
Một lá[2] về đâu xa thẳm thẳm,
Nghìn nhà trông xuống bé con con.
Dẫu già đã hẳn hơn ta chửa?
Chống gậy lên cao bước chửa chồn[3]!
Rút từ Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381).

Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979)
2. Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
[1] Tác giả chơi chữ, tên núi là An Lão (lão: già) nhưng người ta thường nói “núi non”:
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non?

[2] Con thuyền.
[3] Có bản chép là “gối chẳng chồn”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Vịnh núi An Lão