31/03/2023 16:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong vườn cam

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 19:19

 

Nghe gió, phong lan bóng rượu đào
Ngưng cung đàn nguyệt, én bay cao
Trong thôn trống giục - trăng vào hội
Rộn giữa vườn cam - đỏ tiếng chào
Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Trong vườn cam