16/08/2022 13:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc toạ (Bi thu hồi bạch thủ)
獨坐(悲秋回白首)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2012 08:58

 

Nguyên tác

悲愁回白首,
倚杖背孤城。
江斂洲渚出,
天虛風物清。
滄溟服衰謝,
朱紱負平生。
仰羨黃昏鳥,
投林羽翮輕。

Phiên âm

Bi sầu[1] hồi bạch thủ,
Ỷ trượng bội cô thành.
Giang liễm châu chử xuất,
Thiên hư phong vật thanh.
Thương minh phục suy tạ,
Chu phất phụ bình sinh.
Ngưỡng tiện hoàng hôn điểu,
Đầu lâm vũ cách khinh.

Dịch nghĩa

Đau khổ quay mái đầu bạc lại nhìn,
Vịn gậy tựa nơi lưng thành.
Nước sông rút nên lộ bãi bến,
Trời quang nên gió và cảnh vật trong.
Biển xanh vẫn còn lao đao,
Áo chầu đỏ làm lỡ cuộc đời.
Nhìn lên thẹn với chim chiều,
Bay về rừng với đôi cánh nhẹ tênh.

Bản dịch của Nhượng Tống

Thương thu phờ tóc bạc
Tựa gậy, dựa bên thành
Nước xuống bãi sông nổi
Trời quang phong cảnh xinh
Lòng son bao tủi thẹn
Sông biếc vẫn lênh đênh
Ghen với chim chiều tối
Về rừng cánh nhẹ thênh
(Năm 768)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Có bản chép là "thu" 秋.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Độc toạ (Bi thu hồi bạch thủ)