01/07/2022 17:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cha

Tác giả: Đỗ Trung Lai

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2009 03:06

 

Da mồi, râu tóc bạc
Gậy trúc và thơ Đường
Thân thuộc mà xa cách
Cha như người trong gương
Nguồn: Đỗ Trung Lai, Đêm sông Cầu, NXB Quân đội nhân dân, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Trung Lai » Cha