03/10/2023 07:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng quá Hoan Ái giáp cảnh Lãnh Khê kiều
重過驩愛夾境冷溪橋

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thự - 黃阮曙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2020 16:44

 

Nguyên tác

草花榮瘁幾春秋,
地設天排路此由。
石柙樹腰山種玉,
途通瓊管水橫流。
二州表裏平分博,
四顧風光一望收。
黎藿可能爲一舉,
行人一歩一回頭。

Phiên âm

Thảo hoa vinh tuỵ kỷ xuân thu,
Địa thiết thiên bài lộ thử do.
Thạch sáp thụ yêu sơn chủng ngọc,
Đồ thông quỳnh quản thuỷ hoành lưu.
Nhị châu biểu lý bình phân bác,
Tứ cố phong quang nhất vọng thu.
Lê hoắc khả năng vi nhất cử,
Hành nhân nhất bộ nhất hồi đầu.

Dịch nghĩa

Hoa cỏ tươi khô đã mấy xuân thu rồi
Trời đất sắp đặt ra con đường đi này
Đá như cắm cây và vách, núi trồng ngọc
Đường thông lên vườn quỳnh, nước chảy vắt ngang
Hai châu trong ngoài chia đều nhau
Nhìn bốn chung quanh thu hết vào tầm mắt
Thân hèn mọn cũng mong làm được một việc
Người đi mỗi bước lại dừng chân ngoái đầu lại.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Cỏ mấy xuân thu, biếc lại vàng
Đất trời sắp đặt rõ đường sang
Núi trồng dãy ngọc cây vươn thẳng
Lối rẽ vườn quỳnh nước chảy ngang
Đất thấy hai châu đều rộng rãi
Cảnh nhìn bốn phía thảy mênh mang
Thân hèn một việc mong hoàn tất
Mỗi bước chân đi phải ngó ngàng.
Nguồn: Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí, Hoàng Nguyễn Thự: Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn học, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Nguyễn Thự » Trùng quá Hoan Ái giáp cảnh Lãnh Khê kiều