13/08/2020 00:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỡi người thục nữ kia ơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 16:18

 

Hỡi người thục nữ kia ơi!
Năm nay cô đã mấy mươi tuổi đầu?
Cô còn kén chọn vàng thau,
Tuổi cô tám mốt lấy đâu là tình.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỡi người thục nữ kia ơi