16/08/2020 00:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta thương lén thương thầm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2015 17:25

 

Đôi ta thương lén thương thầm,
Cha mẹ hay đặng, mắng la ngọc nát vàng trầm.
Anh lo cho đó, chớ anh cam phận đành.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi ta thương lén thương thầm