01/12/2022 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Chiêu Quốc Lý gia nam viên kỳ 2
過招國李家南園其二

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 10/01/2011 07:38

 

Nguyên tác

長亭歲盡雪如波,
此去秦關路幾多。
惟有夢中相近分,
臥來無睡欲如何?

Phiên âm

Trường đình tuế tận tuyết như ba,
Thử khứ Tần Quan[1] lộ kỷ đa.
Duy hữu mộng trung tương cận phận,
Ngoạ lai vô thuỵ dục như hà?

Dịch nghĩa

Trường đình cuối năm, tuyết như sóng,
Lần này đi đến cửa Tần dặm đường vời xa.
Chỉ có trong mơ mới được gần nhau,
Mà nằm xuống thì không ngủ được, ta biết làm thế nào?

Bản dịch của Lê Quang Trường

Trường định sóng tuyết giục năm tàn,
Đến chốn Tần Quan cách dặm ngàn.
Chỉ được gần nhau trong mộng mị,
Đêm nằm không ngủ dạ sao đang?
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Tức Hàm Cốc quan. Người Đường gọi Tây An là Tần Quan, vào cửa Hàm Cốc tức đến nước Tần, ra khỏi Hàm Cốc thì không còn là đất của nước Tần nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Quá Chiêu Quốc Lý gia nam viên kỳ 2