01/12/2022 04:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi kỳ 5
楊柳枝其五

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 17:48

 

Nguyên tác

畫屏繡步障,
物物自成雙。
如何湖上望,
只是見鴛鴦。

Phiên âm

Hoạ bình tú bộ chướng,
Vật vật tự thành song.
Như hà hồ thượng vọng,
Chỉ thị kiến uyên ương.

Dịch nghĩa

Bức bình phong thêu rất đẹp,
Vật gì cũng có đôi cả.
Thậm chí khi ngắm cảnh trên mặt hồ,
Cũng chỉ thấy đôi uyên ương.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bức bình phong trong nhà rất đẹp
Vật vật gì cũng ghép thành đôi
Mặt hồ thậm chí khi coi
Uyên ương một cặp đang ngoi an nhàn
Tác giả mượn cảnh để diễn tả lòng mình khi người vợ họ Vương của ông qua đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Dương liễu chi kỳ 5