30/05/2024 22:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trấn Nam quan

Tác giả: Ngô Thì Vị - 吳時位

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2008 11:52

 

Phiên âm

Biểu lý song đai trĩ bích kham,
Khai thời tinh tiết, bế yên lam.
Tứ niên quốc lệ thông triều nhất,
Vạn lý biên thầm ký dịch tam.
Lễ nhạc ưng giao cầm điểu tập,
Sơn khê tằng dữ mã xa am.
Uỷ thiên tự ngã cung hầu độ,
Lậu sát quan danh hiệu “Trấn Nam”.

Dịch nghĩa

Trong ngoài hai đài đối nhau trên nền núi xanh,
Khi mở thì cờ quạt rực rỡ, khi đóng thì mây khói âm u.
Lệ nước cứ bốn năm một lần triều cống,
Vùng biên cương muôn dặm chỉ đặt có trạm nghỉ.
(Ở đây) lễ nhạc chỉ truyền thụ cho loài chim chóc,
Núi sông (nơi đây) đã từng làm quen với xe ngựa (của người đi sứ).
Sợ trời nên ta phải giữ lễ triều cống,
Cửa ải mang cái tên Trấn Nam kia thật là thô lậu.

Bản dịch của Thien Phong @www.maihoatrang.com

Hai đài đối lập non xanh
Mở ra cờ quạt, đóng thành khói lam.
Bốn năm lệ nước phải làm
Biên cương muôn dặm trạm này nghỉ chân
Chim muông lễ nhạc chuyên cần
Núi sông đây đã từng gần ngựa xe.
Sợ trời phải giữ lấy lề
Trấn Nam tên ải, ngô nghê, tầm thường.
Trấn Nam quan ở đầu địa giới tỉnh Quảng Tây. Cửa một tầng, xây bằng những phiến đá. Hai bên tả hữu có hai ngọn núi đối nhau. Ở trên mỗi ngọn núi đều cắm một lá cờ trắng đề bốn chữ “Trấn Nam đại quan” (Cửa lớn Trấn Nam). Phía trước cửa giáp với đài Ngưỡng Đức của ta, đằng sau cửa có một đôi tức là đài Chiêu Đức, nơi sứ thần đốt hương bầy đồ cống. Cửa ải chỉ mở vào những ngày hội đồng giao tế. Khi mở, đầu tiên phải nổ ba phát súng, rồi viên quan coi cửa cầm cờ vàng mở khoá. Trong cửa, bọn thơ lại, lính tráng giao gậy vào nhau, ngăn lính kỵ mã theo sau bắt phải ngừng lại, đợi bọn sứ bộ tiến qua; cuối cùng, họ quay lại đóng cửa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Vị » Trấn Nam quan