11/08/2020 23:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em về tu bổ chùa chiền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2015 17:38

 

Em về tu bổ chùa chiền,
Em tô tượng lại, bạn hiền đến thăm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em về tu bổ chùa chiền