19/05/2024 23:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chị em như chuối nhiều tàu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 22:53

 

Chị em như chuối nhiều tàu,
Tấm lành che tấm rách, đừng nói nhau nhiều lời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chị em như chuối nhiều tàu