20/09/2020 04:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sạch con thì lắm người bồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 09:11

 

Sạch con thì lắm người bồng,
Xinh chồng thì lắm người thương.
Tin chàng lòng dạ như gương,
Không quên nghĩa thiếp, người thương mặc người.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sạch con thì lắm người bồng