23/05/2024 16:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn một con Satan

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/12/2016 20:24

 

Tôi ăn một con Satan trong lòng
Em tha cho tôi
Óc và tim
Bây giờ

Tôi bị lương tâm cáo trách với linh mình
Mi là chi
Mi từ đâu đến
Mi sáng hay tối?

Xin lỗi em
Tôi nuốt con Satan vào vực thẳm đen ngòm
Ở nơi ấy Đức Chúa Trời tắm tôi bằng ánh sáng Thánh Linh
Đừng cho tôi thêm một con Satan nữa!
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ăn một con Satan