03/07/2022 18:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỗi nhớ rạ rơm

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 28/09/2010 15:56

 

Khi trời lạnh muốn gần người đốt lửa
Những cánh đồng rơm rạ cháy hoang
Bao năm xe mình làm đống rấm
Đâu biết ngày quên hơi ấm nhà nghèo.

Không ai nhớ qua được thời gieo neo
Khói cũng nặng mủn tháng ba tường đất
Mơ hương khoai cay xè hai mắt
Nụ cười em còn cũ mà mong?
27-9-2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Nỗi nhớ rạ rơm