22/01/2022 10:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trở gió

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:51

 

Người bước kề bên, thu rất xanh
Chiều im tắt gió, áo phong phanh
Thế rồi, một sớm người xa hút
Gió chẳng cho ta kịp trở mình
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Trở gió