26/11/2022 19:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Thuở ấy, tôi có một tổ quốc rất đẹp”
“Ich hatte einst ein schönes Vaterland”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 08/01/2008 14:58

 

Nguyên tác

Ich hatte einst ein schönes Vaterland.
Der Eichenbaum
Wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft.
Es war ein Traum.

Das küßte mich auf deutsch, und sprach auf deutsch
(Man glaubt es kaum,
Wie gut es klang) das Wort: »ich liebe dich!«
Es war ein Traum.

Bản dịch của Tế Hanh

Tổ quốc tôi xưa đẹp
Cây sên mọc rất cao,
Hoa tím khẽ nghiêng đầu,
Ôi giấc mơ ngày trước!

Tổ quốc tôi hôn tôi
Và nói bằng tiếng Đức
"Tôi yêu anh"-sướng thật!
Ôi giấc mơ ngày xưa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Thuở ấy, tôi có một tổ quốc rất đẹp”