27/01/2023 09:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khẩu đại bác thật to
The bigness of cannon

Tác giả: Edward Estlin Cummings

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/09/2021 09:20

 

Nguyên tác

The bigness of cannon
is skilful,
but i have seen
death’s clever enormous voice
which hides in a fragility
of poppies…
i say that sometimes
on these long talkative animals
are laid fists of huger silence.
I have seen all the silence
full of vivid noiseless boys
at Roupy
i have seen
between barrages,
the night utter ripe unspeaking girls.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Khẩu đại bác thật to
đầy tinh xảo,
nhưng tôi nghe
tiếng vọng của tử thần
ẩn vào đám anh túc
cánh mong manh...
chắc đôi khi
loài thú còn nhắc mãi
được nắm tay lặng im ghì siết lại.
Tôi thấy rằng tất cả tịch lặng đi
những chàng trai thầm sống
lối man di
Tôi thấy
giữa ngăn đập,
những cô gái chìm vào đêm lặng lẽ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edward Estlin Cummings » Khẩu đại bác thật to