08/08/2022 17:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức sơn tuyền
憶山泉

Tác giả: Ngô Dung - 吳融

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2008 19:28

 

Nguyên tác

穿雲落石細湔湔,
盡日疑聞弄管弦。
千仞灑來寒碎玉,
一泓深去碧涵天。
煙迷葉亂尋難見,
月好風清聽不眠。
春雨正多歸未得,
只應流恨更潺湲。

Phiên âm

Xuyên vân lạc thạch tế tiên tiên,
Tận nhật nghi văn lộng quản huyền.
Thiên nhận sái lai hàn toái ngọc,
Nhất hoằng thâm khứ bích hàm thiên.
Yên mê diệp loạn tầm nan kiến,
Nguyệt hảo phong thanh thính bất miên.
Xuân vũ chính đa quy vị đắc,
Chỉ ưng lưu hận canh sàn viên.

Dịch nghĩa

Một dòng chảy xiết thấp thoáng trong mây, quanh co trên đá
Tiếng róc rách như tiếng sáo tiếng đàn
Từ độ cao cả ngàn sải, nước rơi xuống tung toé như ngọc vỡ
Vực sâu thăm thẳm phản chiếu khoảng trời xanh biếc
Sương khói mê ảo, lá cây mọc loạn nên khó thấy
Trăng sáng đẹp, gió rì rào nghe không muốn ngủ
Lúc này mưa xuân đang nặng hạt chưa thể về được
Chỉ có thể trút bỏ nỗi buồn cho dòng nước cuốn đi

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Rẽ mây len đá một dòng quanh
Rào rạt như đàn sáo vọng thanh
Nghìn nhận để tung làn ngọc vỡ
Một vùng sâu thẳm bóng trờ xanh
Khói mờ lá rụng tìm đâu thấy
Gió mát trăng trong ngủ chẳng đành
Dai dẳng mưa xuân, khôn trở lại
Buồn này gửi mặc nước trôi nhanh
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Dung » Ức sơn tuyền