06/07/2022 08:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lĩnh ngoại thủ tuế
嶺外守歲

Tác giả: Lý Đức Dụ - 李德裕

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/08/2014 16:42

 

Nguyên tác

冬逐更籌盡,
春隨斗柄回。
寒暄一夜隔,
客鬢兩年催。

Phiên âm

Đông trục canh trù[1] tận,
Xuân tuỳ Đẩu bính[2] hồi.
Hàn huyên nhất dạ cách,
Khách mấn lưỡng niên thôi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đông đuổi thời gian hết
Xuân theo Bắc Đẩu về
Lạnh ấm một đêm khác
Hai năm tóc khách hoe
Thủ tuế là tập tục thức suốt đêm trừ tịch để tiễn năm cũ đi đón năm mới về, có ý thức đêm luyến tiếc, níu kéo năm cũ (đi nhanh như nước chảy giống tuổi hoa niên), đón mừng năm mới với hy vọng sẽ được nhiều tốt đẹp hơn.

[1] Dụng cụ thời xưa làm bằng tre, gõ lên để báo canh, về sau chữ "canh trù" được dùng chỉ thời gian.
[2] Tức Bắc Đẩu bính, chuôi sao Bắc Đẩu (sao thứ 5 đến sao thứ 7). Dân gian có câu "Đẩu bính đông chỉ, thiên hạ giai xuân" 斗柄東指,天下皆春 (Chuôi Bắc đẩu chỉ về đông, thiên hạ đều vào xuân). Về sau chữ "Đẩu bính" được dùng để chỉ mùa xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đức Dụ » Lĩnh ngoại thủ tuế