31/03/2023 13:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em ơi, cô gái bán hồng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/02/2018 15:38

 

Em ơi, cô gái bán hồng
Vườn hồng đã rộ lấy chồng đi em!
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Em ơi, cô gái bán hồng