25/10/2021 12:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng ve
鸣蝉

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2008 07:11

 

Nguyên tác

声声不息的鸣蝉呀!
秋哟!时浪的波音哟!
一声声长此逝了……

Bản dịch của Phan Văn Các

Ôi tiếng ve râm ran không dứt!
Mùa thu ơi! Ôi tiếng sóng thời gian!
Từng tiếng từ nay vĩnh biệt...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Tiếng ve