17/10/2021 21:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm phi trường

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 07:24

 

Tặng anh Trần Văn Hoà

Người đi về cõi tha phương
Đêm phi trường lạnh mưa buồn sân ga
Tình đời sum họp tan xa
Cầm bằng như cánh hạc qua chiều vàng
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Đêm phi trường