18/01/2022 15:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình phong tuyệt cú
屏風絕句

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/02/2014 18:03

 

Nguyên tác

屏風周昉畫纖腰,
歲久丹青色半銷。
斜倚玉窗鸞發女,
拂塵猶自妒嬌嬈。

Phiên âm

Bình phong Chu Phưởng hoạ tiêm yêu,
Tuế cửu đan thanh sắc bán tiêu.
Tà ỷ ngọc song loan phát nữ,
Phất trần do tự đố kiều nhiêu.

Dịch nghĩa

Bức bình phong có hình thiếu nữ lưng ong do Chu Phưởng vẽ,
Thời gian làm màu sắc đã phai mờ một nửa.
Tiếng chuông trang sức trên cô bé dựa song cửa ngọc phát ra,
Do hay lau bụi vì ganh ghét với người đẹp trong tranh.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gái eo thon hình Chu Phưởng vẽ
Ngờ thời gian làm nửa phai màu
Bên rèm cô gái đứng lau
Mới hay vì đố kỵ nhau chùi hoài
[] Hoạ sĩ ra đời trước tác giả. Bức bình phong tác giả tả trong bài, có bức hoạ thiếu nữ eo thon do Chu Phưởng vẽ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Bình phong tuyệt cú