22/01/2022 10:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng chiều

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 08:24

 

Em là trăng giữa chiều
Một nét mày mỏng mảnh
Chẳng sáng được bao nhiêu
Anh về đi kẻo lạnh
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Trăng chiều