04/12/2021 12:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sẽ chọn nghĩa nào?

Tác giả: Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 13/02/2011 20:42

 

Hạnh phúc
Là còn nói được lời yêu
Dẫu trái ngang
Đau khổ
Lẫn muộn phiền...

Hạnh phúc
Là quên
Là đoạn tuyệt
Với cuộc tình
Đã khấp khểnh, chung chiêng...

Hạnh phúc
Nhánh cây đời giản dị
Mà khiến lòng
Bao đôi lứa đảo điên...

Hạnh phúc
Không thể là vô nghĩa
Nhưng nghĩa nào
Cũng thấy quá mông mênh...
(01/10/2010)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Nguyễn » Sẽ chọn nghĩa nào?