05/07/2022 06:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộ hải ngạn
步海岸

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 01/01/2015 22:01

 

Nguyên tác

東南匯萬國,
長浸一隅天。
遠碧連空靜,
層波逼地翻。
人驚雲捲去,
山訝雪交穿。
氣未消湖海,
征途感壯年。

Phiên âm

Đông nam hối vạn quốc,
Trường tẩm nhất ngung thiên.
Viễn bích liên không tịnh,
Tằng ba bức địa phiên.
Nhân kinh vân quyển khứ,
Sơn nhạ tuyết giao xuyên.
Khí vị tiêu hồ hải,
Chinh đồ cảm tráng niên.

Dịch nghĩa

Ở phía đông phía nam, muôn nước đều châu lại
Nước thấm dài một góc trời
Xa kia biển xanh lặng lẽ tiếp với trời
Sóng từ đâu dưới đất trồi lên
Người thì hốt hoảng sợ mây cuốn đi
Núi thì ngạo nghễ thách tuyết xoi đi
Làm trai nghênh ngang năm hồ, bốn bể cái khí ấy chưa tiêu
Đi đường cảm thấy mình tuổi trẻ và sức mạnh

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Muôn nước cùng chầu lại một nơi
Dầm dầm nước thấm một phương trời.
Biển xanh xa những liền trời dợn
Sóng bạc từ đâu dưới đất dồi.
Vùn vụt mây qua người sợ cuốn
Hùn hùn tuyết lại, núi hòng xoi.
Nghênh ngang hồ hải chưa tiêu khí,
Hăm hở đường xa sức trẻ trai.
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Bộ hải ngạn