26/06/2024 03:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt mệnh thi
絕命詩

Tác giả: Vương Kiều Loan - 王嬌鸞

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 29/09/2008 23:37

 

Nguyên tác

倚門默默思重重,
自歎雙雙一笑中。
情惹遊絲牽嫩綠,
恨隨流水縮殘紅。
當時只道春回准,
今日方知色是空。
回首憑欄情切處,
閒愁萬里怨東風。

Phiên âm

Ỷ môn mặc mặc tứ trùng trùng,
Tự thán song song nhất tiếu trung.
Tình nhạ du ty khiên nộn lục,
Hận tuỳ lưu thuỷ súc tàn hồng.
Đương thì chỉ đạo xuân hồi chuẩn,
Kim nhật phương tri sắc thị không.
Hồi thủ bằng lan tình thiết xứ,
Nhàn sầu vạn lý oán đông phong.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Bên song tẻ ngắt tứ muôn trùng,
Cười ngẫm phen nào sát bóng chung.
Tình cuốn tơ bay xơ xác biếc,
Hận theo nước chảy nổi nênh hồng.
Ngày xưa chỉ nói nguyền không đổi,
Nay mới hay rằng sắc hoá không.
Quay ngó nơi thề hiên cũ nọ,
Trăm ngàn sầu thảm oán làn đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiều Loan » Tuyệt mệnh thi