10/08/2022 06:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kê minh 3
雞鳴 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 22:25

 

Nguyên tác

「蟲飛薨薨,
甘與子同夢;
會且歸矣,
無庶予子憎!」

Phiên âm

Trùng phi hoăng hoăng,
Cam dữ tử đồng mặng (mộng).
Hội thả quy hĩ.
Vô thứ dư tử năng.

Dịch nghĩa

Côn trùng bay vo vo,
Thần thiếp rất vui sướng được yên giấc mộng với vua.
Nhưng quần thần đã hội tự ở triều đình rồi, nếu chờ mà không thấy vua ra sẽ giải tán trở về.
Xin chớ vì thần thiếp mà vua bị ghét lây.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tiếng vo vo côn trùng khuấy động,
Thiếp sướng vui yên mộng cùng vua.
Quần thần chầu tự bao giờ,
Chớ vì thiếp để họ chờ ngoài kia.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

trùng phi: côn trùng bay, đêm gần sáng thì muôn loài côn trùng dấy động bay lên.
cam: vui.
hội: triều hội.

Đây là bà hiền phi tâu lần thứ ba.
Nói đương lúc ấy, thần thiếp há lại không muốn cùng yên giấc hay sao? Nhưng quần thần đã tụ hội ở triều đình rồi, nếu chờ lâu mà không thấy vua ra, thì sẽ giải tán trở về. Vậy chớ nên vì thần thiếp mà quần thần phải ghét lây đến vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Kê minh 3