05/12/2020 13:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Nhật Bản quốc tăng Kính Long quy
送日本國僧敬龍歸

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 09:02

 

Nguyên tác

扶桑已在渺茫中,
家在扶桑東更東。
此去與師誰共到?
一船明月一帆風。

Phiên âm

Phù tang[1] dĩ tại diểu mang trung,
Gia tại phù tang đông cánh đông.
Thử khứ dữ sư thuỳ cộng đáo?
Nhất thuyền minh nguyệt nhất phàm phong.

Dịch nghĩa

Cây thần phù tang ở nơi xa xăm mờ mịt ngoài biển đông,
Cây thần đó còn ở phía đông quê hương của thày.
Chuyến về này có ai cùng về theo thày không?
Ánh trăng sáng soi đầy thuyền, gió thổi căng cánh buồm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây phù tang xa xăm mù mịt
Cách quê thày còn tít phương đông
Chuyến này ai có về cùng?
Buồm căng gió lộng, ánh trăng khắp thuyền
Kính Long là một nhà sư Nhật Bản, sang nhà Đường học về đạo Phật.

[1] Tên một thứ cây thần chỉ có trong truyền thuyết. Cây này ở ngoài biển đông, cách bờ hơn hai vạn dặm. Sau này, nước Nhật Bản được thành lập, cũng ở ngoài biển đông xa tương tự, nên người Trung Quốc còn gọi người Nhật là Phù Tang là vì vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Tống Nhật Bản quốc tăng Kính Long quy