10/12/2021 05:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư ca tử kỳ 2
漁歌子其二

Tác giả: Trương Chí Hoà - 張志和

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 13:44

 

Nguyên tác

釣台漁父褐為裘,
兩兩三三舴艋舟。
能縱棹,
慣乘流,
長江白浪不曾憂。

Phiên âm

Điếu đài ngư phủ hạt vi cừu,
Lưỡng lưỡng tam tam trách mãnh chu.
Năng túng trạo,
Quán thừa lưu,
Trường Giang bạch lãng bất tằng ưu.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngư phủ ngồi câu khoác áo lông,
Đôi ba thuyền nhỏ dọc ngang sông.
Chèo tung mái,
Lướt theo dòng.
Sóng bạc Trường Giang chẳng ngại ngùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Chí Hoà » Ngư ca tử kỳ 2