24/10/2021 23:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc Tề kỳ 2
北齊其二

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 23/03/2010 09:17

 

Nguyên tác

巧笑知堪敵萬幾,
傾城最在著絨衣。
晉陽已陷休回顧,
更請君王獵一圍。

Phiên âm

Xảo tiếu tri kham địch vạn ky[1],
Khuynh thành tối tại trước nhung y.
Tấn Dương dĩ hãm hưu hồi cố,
Cánh thỉnh quân vương liệp nhất vi[2].

Dịch nghĩa

Nụ cười khó xét được muôn việc,
Thành mất là ở kẻ mặc áo nhung bào.
Tấn Dương đã bị vây hãm, đừng ngoái đầu lại,
Lại thỉnh vu săn thêm một vòng nữa.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Ai biết cười duyên địch vạn người,
Khuynh thành tại kẻ khoác nhung y.
Tấn Dương đã hãm thôi đừng tiếc,
Lại thỉnh vua cùng săn bắn đi.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Có nghĩa như muôn việc, mọi việc. Sách "Thượng thư", phần "Cao Dao mô" chép: "Nhất nhật nhị nhật vạn ky" (Trong mỗi ngày phải chú ý đến những việc nhỏ nhất của các việc), người đời sau dùng chữ "vạn ky" như là muôn việc.
[2] Sách "Bắc sử", phần "Phùng Thục Phi truyện" chép: "Quân Chu đã tiến lấy Bình Dương, mà đế còn đi săn ở Tam Đôi, Tấn Châu thừa cấp báo, đế muốn quay về, nhưng Thục phi xin đi săn thêm một vòng nữa, đế theo lời... Đến khi đế vào Tấn Châu, thành đã không còn nữa."

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Bắc Tề kỳ 2