24/01/2022 20:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỷ xuân lai kỳ 4
喜春來其四

Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn - 元好問

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2007 20:44

 

Nguyên tác

攜將玉友尋花寨,
看褪梅妝等杏腮,
休隨劉阮到天台。
仙洞窄,且唱喜春來。

Phiên âm

Huề tương ngọc hữu tầm hoa trại,
Khan thoái mai trang đẳng hạnh tai,
Hưu tuỳ Lưu Nguyễn đáo Thiên Thai,
Tiên động trách, thả xướng hỉ xuân lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dắt tay bạn ngọc thăm hoa
Đợi chờ môi hạnh, phôi pha mai tàn
Thiên Thai cùng Nguyễn, Lưu lang
Đường tiên lối hẹp hát vang xuân về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Hiếu Vấn » Hỷ xuân lai kỳ 4