01/07/2022 01:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một trái trăng thu chín lỏm lom

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 26/11/2009 21:14

 

Vì ai ngày tháng giữ bom bom?
Để trái trăng thu chín lỏm lom.
Cuống ẩn mây lan tròn úc úc[1],
Màu ngời nước biếc đỏ lòm lom.
Hương trời thơm ngát người ao ước,
Sắc nước trong veo chúng ngợi om.
Nhón vói[2] thang mây ta hái thử,
Ấy kia thằng Cuội chớ xom rom[3].
Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995
[1] Vẻ tròn đầy
[2] Có bản chép nhón với
[3] Dòm ngó, rình mò

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Một trái trăng thu chín lỏm lom