01/10/2022 16:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung Giang châu dạ bạc
中江洲夜泊

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:27

 

Nguyên tác

夜靜無風宿露消,
樓頭對日舉盃邀。
更闌半掩蓬窗坐,
潮漲平江水白橋。

Phiên âm

Dạ tĩnh vô phong túc lộ tiêu,
Lâu đầu đối nhật cử bôi yêu.
Canh lan bán yểm bồng song toạ,
Triều trướng bình giang thuỷ bạch kiều.

Dịch nghĩa

Đêm vắng lặng, không gió, sương đêm tan hết,
Trước lâu thuyền, nâng chén đón mời mặt trời.
Trời sắp sáng, ngồi bên cửa thuyền hé mở,
Mặt sông phẳng lặng, thuỷ triều dâng lên trắng xoá cây cầu.

Bản dịch của Hải Anh

Đêm thanh gió lặng sương tan hết,
Nâng chén mui thuyền đón ánh dương.
Ngồi tựa cửa bồng đêm sắp rạng,
Triều dâng cầu ngập trắng mênh mông.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Trung Giang châu dạ bạc