25/11/2020 00:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng chư hữu đăng Trấn Vũ tự chung lâu
同諸友登鎮武寺鐘樓

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 06:55

 

Nguyên tác

春風吹客上高樓,
雲影天光登碧流。
芳草萋萋黃鶴渚,
素波淺淺白蘋洲。
往來哪管花邊蝶,
飛宿同看水上鷗。
日暮未聞鐘響叩,
詩聲高掛玉樓頭。

Phiên âm

Xuân phong xuy khách thướng cao lâu,
Vân ảnh thiên quang đăng bích lưu.
Phương thảo thê thê hoàng hạc chử,
Tố ba thiển thiển bạch tần châu.
Vãng lai na quản hoa biên điệp,
Phi túc đồng khan thuỷ thượng âu,
Nhật mộ vị văn chung hưởng khấu,
Thi thanh cao quải ngọc lâu đầu.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Gió xuân thổi nhẹ, khách lên lầu,
Nước loáng trời mây biếc một màu.
Bãi hạc cỏ thơm xanh mướt mướt,
Bến tần sóng dợn trắng phau phau!
Bên hoa bay liệng tha hồ bướm,
Mặt nước bơi đùa vô số âu.
Bóng xế chầy kình chưa thấy dạo,
Tiếng thơ, lầu ngọc lửng lơ cao!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đồng chư hữu đăng Trấn Vũ tự chung lâu