03/02/2023 20:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc thành kỳ 3
築城其三

Tác giả: Tào Nghiệp - 曹鄴

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 15:46

 

Nguyên tác

築人非築城,
圍秦豈圍我。
不知城上土,
化作宮中火。

Phiên âm

Trúc nhân phi trúc thành,
Vi Tần khởi vi ngã.
Bất tri thành thượng thổ,
Hóa tác cung trung hỏa.

Dịch nghĩa

Xây người không phải đắp thành
Vây Tần há vây chúng ta
Không biết rằng đất trên thành
Có ngày biến thành lửa trong cung.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xây người khác với đắp thành
Vây Tần há phải vây quanh phu đào
Biết đâu đất đắp trên cao
Một ngày hoá lửa cháy vào trong cung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Nghiệp » Trúc thành kỳ 3